ifutures.ir

مرجع آینده‌پژوهی، آینده‌نگاری، آینده‌نگاری راهبردی و ...

شنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۱۰ ق.ظ

مجله آینده پژوهی مدیریت

  • ۹۰

فصلنامه آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی

  • ۳۷۴

دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران

  • ۲۸۰

دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی

  • ۲۴۴

فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی

  • ۲۵۰

مقاله «نقش سناریوها در آینده نگاری راهبردی»

  • ۳۳۳
مقاله «نقش سناریوها در آینده نگاری راهبردی»

ترجمه مقاله «The role of scenarios in strategic foresight»


خلاصه

در این مقاله به نقش سناریو‌ها در آینده‌نگاری‌راهبردی پرداخته شده است. این کار با بحث در مورد نیاز به آینده‌نگاری‌راهبردی طی دهه آینده و مجموعه ای از ویژگی‌‌ها، ساختار‌ها و فرایند‌هایی که استفاده از آینده‌نگاری‌راهبردی را برای بازآفرینی تسهیل می‌کنند، آغاز می‌شود. نویسنده دو نقش از سناریو‌ها را در پشتیبانی از این فرایند‌ها توصیف می‌کند - سناریو‌ها به عنوان مدل‌‌های ذهنی، و از طریق ارائه یک روش کاملاً شناخته شده که امکان کاوش در آینده را فراهم می‌کند. سه مطالعه موردی کلیدی در زمینه‌‌های مختلف، مانند خدمات مالی و دارویی، توصیف روش‌‌ها را افزایش می‌دهد.